Disclaimer

NL

Gebruik van de website:

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Rommerts Ship Design bv oefent grote zorg uit in het bijwerken en onderhouden van deze website. Evenals het verstrekken van informatie uit bronnen welke worden beschouwd als betrouwbaar. Rommerts Ship Design bv kan niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig en up-to-date is. Rommerts Ship Design bv geeft geen garantie op het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Rommerts Ship Design bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie, de  correctheid, volledigheid van deze informatie en het up-to-date te zijn van de website.

 

Informatie, producten en diensten van derden:

Op deze website wordt verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden door middel van hyperlinks. Deze informatie is niet onderworpen aan een nadere beoordeling op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit door Rommerts Ship Design BV. Rommerts Ship Design bv neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van een dergelijke verplichting. Als u besluit te vertrouwen op dergelijke informatie en diensten van derden zonder verificatie of nader advies, doet u dit op eigen risico en kosten.

 

ENG

Use of this website:

The information on this website is for general purposes only. No rights can therefore be derived from it. Despite Rommerts Ship Design bv exercising great care in updating and maintaining this website, also by relying on sources which are considered to be reliable. Rommerts Ship Design bv cannot guarantee the provided information to be correct, complete and up-to-date. Rommerts Ship Design bv can neither guarantee the faultless and uninterrupted operation of the website. Rommerts Ship Design bv disclaims any liability for the provided information to be correct, complete and up-to-date.

 

Third-party information, products and services:

This website refers to information, products and services provided by third parties by means of hyperlinks. This information is not subject to any further assessment on reasonableness, correctness, completeness or actuality by Rommerts Ship Design bv. Rommerts Ship Design bv therefore expressly disclaim any such liability. If you decide to rely on any such third-party information and services without verification or any further advice, you will do so at your own risk and expense.